Interview Hugo Pen

Samenvatting gesprek Hugo Pen, huidige voorzitter HWG
3 februari 2010

Achtergronden Hugo Pen:

Leeftijd 63. Opleiding, Hogeschool Haarlem Bachelor AP/PB en MW 1972-1975. Jongste directeur van een gewestelijk arbeidsbureau. Veel gedaan aan persvoorlichting. Overgestapt naar Johan Enschede en Zn om daar een reorganisatie voor te bereiden en uiteindelijk uit te voeren. In 1992 directeur (vestiging Hoofddorp) van Raadgevendbureau Claessens. In februari 1995 gestart met Pen & Partners. Houdt zich bezig met werving en selectie – op basis van executive search -van hoger management, met name voor de voedingsmiddelenindustrie.

1 Waarom ben je lid geworden van het HWG en wanneer?

Loes las in 1995 een aankondiging in de krant van een grote Bordeaux proeverij i.v.m. het 10 jarig bestaan van het Haarlems Wijngilde in Brinkman op de Grote Markt. Ik had contact met de toenmalige voorzitter Jos van der Kooy en ben toen samen met mijn vrouw Loes meteen lid geworden. Dat was n.l. de enige manier om te kunnen deelnemen aan de proeverij.

2 Wat had je met wijn?

Loes en ik waren al heel lang geïnteresseerd in wijn. Tijdens vakanties was er altijd wel een “wijn-tripje”. Voor ons vijfentwintig jarig huwelijk hebben wij wijn uit Frankrijk meegenomen, gebotteld en van een etiket voorzien. Die flessen hebben wij aan de gasten op ons 25 jarig bruiloftsfeest  meegegeven. Thuis proefden wij altijd wijnen en hadden behoefte om meerdere wijnen met elkaar te vergelijken. Thuis is dat wat lastig. Het HWG bood die gelegenheid middels haar proeverijen.

3 Wat deed het HWG en wat was de sfeer?

Eigenlijk dezelfde proeverijen die wij nu houden. Alleen was de sfeer waarin de proeverijen plaatsvonden strakker. Je voelde een zeker fanatisme en een absolute discipline als het ging om het proeven.

4 Wat gebeurde er in 1997 en wat was jouw rol daarbij?

Een groep van 14 verontruste leden, waarin Bert Roozendaal een belangrijke rol speelde, had een conflict met het bestuur. Zij spraken hun bezorgdheid uit over door het bestuur gevolgde koers en de toekomst van het Haarlems Wijngilde. Zij verweten het bestuur dat zij niet naar de statuten en huishoudelijk reglement handelden. Het gevoel bestond dat zij vonden dat het bestuur diende op te stappen en dat de vereniging zich moest opheffen. Tijdens de vergadering is toen een commissie van goede diensten benoem waarin Henk Akkermans, Aloys Wijckmans en ik zitting hebben genomen. Wij hebben toe met alle partijen gesproken en een voorstel neergelegd hoe het HWG verder moest, wat uiteindelijk aangenomen is.  Gelukkig wilde het merendeel van de leden een minder ‘schoolse-sfeer’ bij de proeverijen en meer aandacht voor het sociale aspect.

5 Wat was je doelstelling toen je tot het bestuur toetrad?

In 2006 heb ik na lang aandringen ingestemd om voorzitter te worden. Mijn streven is om meer dynamiek in het gilde te brengen. Ik heb altijd gevonden dat het HWG niet elitair moest worden en dat naast het verbeteren van onze wijnkennis het sociale element belangrijk is. Je moet met plezier naar de avonden gaan ook omdat je er leuke mensen ontmoet.   Ik had twee doelstellingen toen ik aantrad: 1) Het verbeteren van de communicatie naar de leden; 2) Het HWG moest meer maatschappelijke betekenis krijgen in Haarlem. Met het opzetten van onze web-site hebben wij een goede stap gezet in het verbeteren van de communicatie richting de leden. Ook heb ik de aanzet en opdracht gegeven ons nieuwe logo en de huisstijl te ontwerpen. Met het lanceren van de “Haarlemse Huiswijncompetitie” heeft  het Haarlems Wijngilde zich maatschappelijk op de kaart gezet. Met dit initiatief zetten wij ons hiermee in voor de verbetering van de kwaliteit van de huiswijn van de Haarlemse restaurants.

6 Hoe ziet het bestuur de toekomst van het HWG en welke activiteiten wil het daarvoor ontplooien?

Toch gaan kijken of wij niet nog meer mensen kunnen bereiken met onze activiteiten. Nog meer leden betrekken bij de activiteiten. Wij moeten dan ook eens gaan kijken naar onze locatie waar wij af en toe uitpuilen.  Een van de dingen die ik wil verwezenlijken is het oprichten van een permanente activiteiten- commissie om de leden nog meer te betrekken bij het verenigingsgebeuren. Meer evenementen, excursies en misschien wijnreizen. Iets wat in de oorspronkelijke doelstellingen van ons gilde nadrukkelijk genoemd is.

7 Wat wens je het Haarlems Wijngilde?

Ik wens het Haarlems Wijngilde veel dynamiek en de leden vooral veel plezier met onze hobby.